DRAMATOPISANIE - nowy konkurs Instytutu Teatralnego skierowany do dramatopisarzy i teatrów