45. Opolskie Konfrontacje Teatralne / "Klasyka Żywa”: "Nad Niemnem" zwycięża