Rozpoczynamy VII Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”