List otwarty Zespołu Eksperckiego przy IT do społeczeństwa białoruskiego