400 milionów dla kultury. Pakiet opracowany przez Zespół Ekspercki przy IT przyjęty